Sveta potvrda

 
2009. godina, 18.04.2009.

 1. Ivana Andrić
 2. Filip Androšević
 3. Filip Batrla
 4. Kristijan Brkić
 5. Bernardo Barić
 6. Elena Boljkovac
 7. Jakov Cikojević
 8. Denis Čavlović
 9. Zlatko Čičak
 10. Filip Ćorić
 11. Davorka Dobranić
 12. Filip Fijačko
 13. Krešimir Filipović
 14. Matija Filipović
 15. Robert Gabor
 16. Kristijan Galić
 17. Krešimir Grgić
 18. Jadranka Grgošić
 19. Patricija Grgošić
 20. Nikolina Iličić
 21. Marijana Jakovljević
 22. Matea Jovanović
 23. Karlo Kasipović
 24. Kristijan Kavelj
 25. Luka Kašner
 26. Marina Klarić
 27. Dominik Kljakić
 28. Mateo Kovaček
 29. Leon Kovačević
 30. Edita Koren
 31. Ana Kožarić
 32. Antonela Krišto
 33. Adrijana Lana Kušer
 34. Josip Lupoglavac
 35. Nikolina Majdandžić
 36. Kristijan Miloš
 37. Katarina Manhart
 38. Anamaria Martić
 39. Dino Novotni
 40. Ana Peić
 41. Ivana Peić
 42. Vanda Pendić
 43. Barbara Perković
 44. Antonela Prka
 45. Tomislav Radmanić
 46. Bruno Resanović
 47. Mario Rožić
 48. Marko Sabljak
 49. Valentina Sajko
 50. Matej Spahić
 51. Tomislav Stiplošek
 52. Karlo Šagut
 53. Marija-Ana Šep
 54. Stjepan Šimičić
 55. Mateo Škariot
 56. Martina Tomić
 57. Vladimir Turković

 

 2010. godina, 15.05.2010.

 1. Lorena Abramović
 2. Filip Arčabić
 3. Žana Banović
 4. Monika Božić
 5. Marko čavrag
 6. Karlo Čop
 7. Lucija Čudina
 8. Tomislav Erjavec
 9. Antonia Hukavec
 10. Mijo Johović
 11. Sanja Josić
 12. Valentina Jurić
 13. Monika Karlović
 14. Tajana Kasumović
 15. Ivan Kavelj
 16. Marija Patricija Koločaj
 17. Matej Koločaj
 18. David Komljenović
 19. Matija Križanić
 20. Ines Lončar
 21. Denis Mačković
 22. Erik Madžo
 23. Sandra Matekalo
 24. Eugen Mužić
 25. Ivan Pavličević
 26. Ana Pavlović
 27. Ivona Pendić
 28. Anamarija Radmanić
 29. Luka Radočaj
 30. Gabrijela Rinčić
 31. Helena Rivić
 32. Valentina Sataj
 33. Antonio Stojić
 34. Antonio Šep
 35. Manuela Šimičić
 36. Marija Šubić
 37. Katarina Tahija
 38. Antonija Tresk
 39. Marko Valjak
 40. Marina Župec

 

2011. godina, 28.05.2011.

 1. Renata Augustin
 2. Maurice Bajda
 3. Mijo Bošnjak
 4. Luka Brulja
 5. Mia Bukvić
 6. Tomislav Cikojević
 7. Ella Cink
 8. Iva Ciprijanović
 9. Luka Ćorić
 10. Josip Džaja
 11. Lucija Fijačko
 12. Kristina Filipović
 13. Doris Flekač
 14. Antonio Franić
 15. Antonio Horaček
 16. Dolores Horvat
 17. Natalija Horvat
 18. Stjepan (Renato) Horvat
 19. Iva Horžić
 20. Vedrana Hukavec
 21. Marijana Janjić
 22. Maja Josić
 23. Josip Jurić
 24. Manuela Klepac
 25. Josip Kolar
 26. Kristina Komljenović
 27. Josip Kozić
 28. Marija Kožarić
 29. Eduard Kulčicki
 30. Ivan Kvočić
 31. Monika Maček
 32. Gina Majdandžić
 33. Stjepan Marijan
 34. Barbara Mašunjac
 35. Damir Matekalo
 36. Antonio Miloš
 37. Karlo Pavlenić
 38. Kristijan Pavličević
 39. Sara Pavlić
 40. Zdravko Potočki
 41. Patricia Račić
 42. Petrit Rahmani
 43. Ines Resanović
 44. Luka Rogulja
 45. Andreja Rožić
 46. Sara Sabljak
 47. Mijo Šep
 48. Mislav Šimičić
 49. Kristijan Šokčić
 50. Matej Tomašić
 51. Tonči Tomić
 52. Danijel Valjak
 53. Matija Vidas
 54. Lucija Vulić

 

 

 

Dodatne informacije