Veliki zbor


Veliki zbor broji 26 članova. Probe imaju subotom, ali ovisno o potrebi, i više puta tjedno. Svake nedjelje svojim pjevanjem doprinose svečanosti slavljenja svete mise u 11h. Jednom su predvodili pjevanje na svetoj misi u Krašiću, rodnom mjestu zaštitnika naše župe. Redovito nastupaju na Božićnom koncertu crkvenih zborova Novljanskog dekanata.

Članovi velikog crkvenog zbora: Ana Bajzek, Stjepan Bajzek, Ivka Baković, Zdenka Baranček, Filip Batrla, Marija Batrla, Jozo Bošnjak, Milka Buc, Dragojka Cikojević, Jasminka Cikojević, Štefanija Čelar, Ana Debeljak, Mladen Filjas, Marija Gabor, Slavica Jakovljević, Valerija Josipović, Veronika Jurković, Ljubica Leimpek, Reza Lendero, Eva Ljubojević, Anđa Majdandžić, Petar Martinović, Vera Mlinar, Katica Molaro, Ivan Varga, Marija Vizjak.

Veliki zbor

Dodatne informacije