Pastoralno vijeće

 

Župno pastoralno vijeće (ŽPV) je savjetodavno tijelo župnika koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi, bogoslužja i dobrotvornosti (čl. 1. Pravilnika). Ono razmatra sva pitanja koja su povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe, pripravlja djelatne prijedloge te se brine za njihovo provođenje. Mandat članova ŽPV-a traje pet godina, a svaki član može biti ponovno biran.


Požeški biskup msgr.dr. Antun Škvorčević odredio je da se u svim župama Požeške biskupije osnuje, odnosno obnovi Župno pastoralno vijeće kako to predviđa Zakonik kanonskog prava. U skladu s time, u našoj župi je 13.11.2011. održan izbor za članove Župnog pastoralnog vijeća na kojemu su izabrani sljedeći članovi:


Dubravka Štivojević, Dragica Ivezić-Lalić, Ivica Lalić, Mladen Filjas, Monika Cikojević, Reza Lendero i Vinko Debeljak. Predsjednik Župnog pastoralnog vijeća je Pavao Mokri.

Župno pastoralno vijeće ima tri odbora:

Odbor za naviještanje Božje riječi otkriva i potiče karizme i službe unutar župne zajednice, pomaže župniku u okupljanju i trajnoj formaciji župnih suradnika (čl. 10.a Pravilnika). Skrbi o mladima, pastoralu braka i obitelji te različitim „posebnim“ skupinama vjernika i društvenih ustanova na području župe. Voditelj odbora za naviještanje Božje riječi u našoj župi je Ivica Lalić.


Odbor za liturgijski i molitveni život potiče kršćansko slavlje dana Gospodnjega, skrbi o pripremi bogoslužnih i molitvenih slavlja u župi, promiče različite liturgijske službe, aktivno sudjelovanje svih vjernika u liturgiji. Skrbi o doličnosti i urednosti crkvenog ruha, liturgijskog posuđa i knjiga te o uređenju liturgijskog prostora u skladu s liturgijskim propisima (čl. 10.b Pravilnika) Voditeljica odbora za liturgijski i molitveni život u našoj župi je Monika Cikojević.


Odbor za karitativnu djelatnost posvećuje brigu siromašnima, socijalno ugroženima te osobama na rubu društva. Razmatra socijalne i druge probleme svoje okoline te nastoji u granicama mogućnosti župe pružiti djelotvornu pomoć. Promiče suradnju s vjerničkim društvima i socijalnim ustanovama (čl. 10.c Pravilnika). Voditeljica odbora za karitativnu djelatnost u našoj župi je Reza Lendero.

Dodatne informacije