Lektori


Čitači u liturgiji

U župi bl. Alojzija Stepinca nekolicinu vjernika, od samih početaka tj. djelovanja župe u novim prostorima, okuplja Riječ. Nekolicina vjernika je prepoznala dar da može služit Riječ i na taj način pridonijeti radosnijem slavlju svete mise i obredima.

Vjernici se okupljaju srijedom u večernjim satima i to ovisno o liturgijskim potrebama i mogućnostima. Na susretima se radi na što kvalitetnijoj interpretaciji biblijskih tekstova, a osobito predstojećih nedjeljnih i svetačkih liturgijskih tekstova. Svaki čitač upoznaje se s redom čitanja i lekcionarima kroz sva tri ciklusa nedjeljnih i blagdanskih slavlja, dvodijelnim ciklusom običnih dana, ciklusom svetačkih i prigodnih čitanja.

Kroz takav rad ne zapostavlja se molitva jer prethodi svakom početku i kraju susreta. Radom na biblijskim tekstovima posebno se naglašava uspostavljajući odnos sa zajednicom te odnos zajednice s Riječju. Posebna pažnja poklanja se tonu glasa, tempu čitanja, izgovaranju, stanci, pozornosti na interpunkcije, upravnom govoru, citatima unutar teksta, vlastitosti riječi koja je oblikovana, kao proglas, kao pitanje, kao tvrdnja…

Zalaganje i trud čitaća usmjeren je radosnijem i razumljivijem naviještanju Riječi Božje. Najveća nagrada je ako izgovorena Riječ pronađe plodno tlo.
 
ŽUPE BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA, NOVSKA

1.   MATEA KOLOČAJ
2.   MIHAELA SAJKO
3.   SANJA MIOKOVIĆ
4.   PATRICIJA KUJUNDŽIĆ
5.   MARIJANA BERIĆ
6.   DUBRAVKA ŠTIVOJEVIĆ
7.   ANA MARIJA MOGUŠ
8.   NEVENKA DUKAN
9.   MARIJANA FILIPOVIĆ
10. MLADEN FABIJANIĆ
11. ANA DEBELJAK
12. SLAVICA ĆURIĆ
13. DIJANA POPOVIĆ
14. BOŽICA MILOŠ
15. SANJA JOVANOVIĆ
16. SAVKA RASPORIĆ
17. VESNA BUTKOVIĆ
18. MILKICA IVEZIĆ-LALIĆ
19. IVICA LALIĆ

 

Dodatne informacije